Co nowego na rynku nieruchomości?

Zdaniem ekspertów i analityków rynku, rok 2014 będzie rokiem stabilizacji cen nieruchomości. Rynek nieruchomości będzie w bieżącym roku stymulowany poprzez nowe państwowe programy pomocowe, ale z drugiej strony ograniczany z powodu nowych, bardziej rygorystycznych zasad uzyskania kredytu hipotecznego.

Rekomendacja S czynnikiem ograniczającym wzrost rynku

Nowa Rekomendacja S wprowadzająca wymóg posiadania wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego (w 2014 r. będzie to 5 proc.) może wpłynąć na ograniczenie popytu na mieszkania. Część klientów odsunie zakup mieszkania do czasu zebrania odpowiedniej kwoty. Pod koniec 2014 r. prawdopodobnie dojdzie do ożywienia spowodowanego podwyższeniem stawki obowiązkowego wkładu własnego z 5 do 10 proc w roku 2015. Niestety, stawka ta będzie ulegała wzrostowi o 5 proc. co roku aż do docelowych 20 proc.

Niskie stopy procentowe

Duży wpływ na rynek kredytów hipotecznych, a zatem również na rynek nieruchomości, ma poziom stóp procentowych ustalany co miesiąc przez Radę Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim. Im niższe stopy, tym mniej wynosi koszt udzielenia kredytu, a więc raty spłaty kredytu są niższe i bardziej atrakcyjne dla kredytobiorców. Obecnie stopy procentowe znajdują się na rekordowo niskim poziomie 2,5 %. Jeszcze przed nowym rokiem Rada Polityki Pieniężnej wydała komunikat z zapowiedzią utrzymania stóp procentowych na obecnym niskim poziomie z korzyścią dla osób starających się o kredyt hipoteczny. Według prognoz, zmiany stóp procentowych nie powinniśmy się spodziewać szybciej niż w drugiej połowie tego roku.