Wyniki programu MdM

Dopłaty do zakupu własnego mieszkania w ramach programu MdM miały pobudzić polski rynek nieruchomości. Do tej pory wniosek o dopłatę do kredytu hipotecznego złożyło nieco ponad 10 tysięcy osób, zaś wykorzystanie dofinansowania sięgnęło 231,7 mln zł. Po 8 miesiącach funkcjonowania programu w puli pozostało jeszcze ponad 300 mln zł, co pozwala prognozować, że duża część dostępnych środków nie zostanie wykorzystana do końca bieżącego roku.

Klienci chcący zakupić nieruchomość w Poznaniu, często nie są w stanie skorzystać z istniejącej puli dopłat. Wynika to z faktu, że w dużych ośrodkach miejskich mało jest mieszkań spełniających zarówno kryteria programu, jak i oczekiwania klientów. Lokale kwalifikujące się do dofinansowania, a znajdujące się w centrum miasta, to często te najmniej korzystne dla potencjalnego nabywcy – niefunkcjonalne, mało estetyczne bądź niedoświetlone. Inaczej kwestia prezentuje się poza ścisłym centrum, gdzie niemal wszystkie typy mieszkań są w ramach programu.

Dlatego warto rozważyć zakup nieruchomości zlokalizowanych w podpoznańskich miejscowościach, np. w Plewiskach. Oferta spółki Twoje M obejmuje lokale wyróżniające się wysoką funkcjonalnością oraz estetyką, a przy tym spełniające warunki programu „MdM”.