Rekomendacja S – warto wiedzieć

Rekomendacja S to najważniejszy dokument regulujący zasady przyznawania kredytów hipotecznych przez banki. Od 2014 roku wprowadzono na polskim rynku kredytowym wymóg posiadania wkładu własnego. Procentowa wartość wkładu własnego będzie systematycznie wzrastała aż do 2017 roku. Jak ewolucja sektora bankowego wpłynie na sprzedaż mieszkań?

W pierwszym roku funkcjonowania nowych przepisów wkład własny kredytobiorcy to minimum 5% wartości nieruchomości. W 2015 roku będzie to 10 %, a w kolejnym– 15%, zaś w 2017 roku osiągnie poziom 20 %. Jednocześnie maksymalny czas trwania kredytu hipotecznego został ograniczony do 35 lat. Relacja rat kredytowych do dochodów pozostanie indywidualną decyzją banków udzielających kredytu hipotecznego. Niemniej jednak, należy pamiętać o tym, że funkcjonujący od 2014 roku program „Mieszkanie dla Młodych”, pozwala otrzymać dofinansowanie w wysokości co najmniej 10 % wartości nieruchomości. Dopłata jest traktowana przez banki jako wkład własny kredytobiorcy. Reguła ta dotyczy jednakże tylko osób nabywających nieruchomość na rynku pierwotnym.

Z jednej strony może więc dojść do sytuacji, w której dostęp do kredytów hipotecznych zostanie ograniczony. Z drugiej zaś, mieszkania spełniające warunki programu „MdM”, mogą okazać się rozwiązaniem idealnym dla osób chcących powiększyć swój wkład własny o wartość rządowego dofinansowania. Spółka Twoje M, realizująca inwestycje w podpoznańskich Plewiskach, biorąc pod uwagę ewolucję sektora bankowego, stworzyła ofertę przemyślaną i prokliencką. Wszystkie mieszkania spełniają kryteria programu „MdM”, wyróżniając się jednocześnie wysoką funkcjonalnością oraz atrakcyjną architekturą.