Jak dobrze ubezpieczyć swoje cztery kąty

Rynek ubezpieczeniowy oferuje szeroki wachlarz polis. Najważniejsze, by wybrać taki produkt, który zabezpiecza dom lub mieszkanie przed właściwym rodzajem ryzyka. Wbrew pozorom często dopiero po szkodzie klient poznaje prawdziwy zakres ochrony swojego mienia.

Do podstawowych zabezpieczeń nieruchomości należą ubezpieczenie budynku, ruchomości oraz OC. Przedmiotem pierwszego rodzaju polisy jest bryła budynku bądź lokalu mieszkalnego. Nieruchomość zostaje zwykle zabezpieczona przed ryzykiem pożaru, powodzi lub przed innym zdarzeniem losowym. Najważniejszym aspektem, na który warto zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu jest właściwe określenie jego sumy. Kwota powinna być jak najbardziej zbliżona do realnej wartości budynku bądź lokalu. W przypadku mieszkania wartego 300 000 zł, koszt rocznej składki stanowi wydatek rzędu 300 – 400 zł.
Ubezpieczenie ruchomości jest produktem nieco bardziej skomplikowanym. Polisa ta ma chronić wyposażenie mieszkania, czyli ruchomości, przed szkodliwą działalnością natury bądź osób trzecich. Ceny tego typu polisy różnią się w zależności od sumy ubezpieczenia oraz zakresu udzielonej ochrony. Wysokość odszkodowania, w przypadku powstania szkody, jest wyliczana według wartości rzeczywistej bądź odtworzeniowej przedmiotów. Druga opcja jest z reguły korzystniejsza dla ubezpieczonego.
Mało popularne, jednak godne uwagi, jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z użytkowaniem mieszkania. Jak każde OC chroni ono przed finansowymi skutkami wyrządzenia szkody innej osobie, np. sąsiadowi, na skutek zalania bądź pożaru. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest wówczas ograniczona wysokością sumy gwarancyjnej, która jednocześnie decyduje o koszcie posiadania polisy.

Wiedza ta staje się niezwykle przydatna w momencie, gdy stajemy się posiadaczami własnego M. W parze z nią powinno iść także dokładne zapoznanie się z treścią oraz warunkami umowy ubezpieczeniowej. Dzięki temu możemy w przyszłości uniknąć niemiłych niespodzianek.