Podsumowanie roku

Na dynamikę rozwoju rynku pierwotnego w minionym roku wpływało wiele czynników. Większość z nich była korzystna zarówno dla deweloperów, jak i nabywców nieruchomości. Które elementy z perspektywy czasu okazały się najbardziej stymulujące dla rynku?

Za jeden z kluczowych impulsów należy z pewnością uznać wdrożenie rządowego programu „MdM”. Jak potwierdza Magdalena Czuryńska, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, wiele osób planujących zakup mieszkania wstrzymywała się z podjęciem ostatecznej decyzji właśnie do momentu jego obowiązywania. Za sprawą wysokich limitów cen ustalonych dla miasta Poznań i powiatu, wiele nieruchomości spełniało kryteria programu, co dodatnio wpłynęło na wyniki sprzedażowe deweloperów.

Niemniej jednak nie była to jedyna stymulanta dla rynku pierwotnego w 2014 roku. Równie istotną okazała się być obniżka poziomu stóp procentowych, prowadząca do zmniejszenia kosztu kredytu hipotecznego oraz podniesienia zdolności kredytowej. W konsekwencji już od dłuższego czasu rynek znajduje się w równowadze, a ceny nieruchomości uległy stabilizacji. Ze sprzyjającej koniunktury skorzystała także spółka Twoje M, która w 2014 roku rozpoczęła budowę swojego kolejnego już projektu o nazwie Słoneczne Tarasy 2.

Władze firmy potwierdzają, że miniony rok był bardzo dobry zarówno w odniesieniu do poziomu realizacji przedsięwzięcia, jak i efektów sprzedażowych.