Dodatki mieszkaniowe w zasięgu ręki

Dodatek mieszkaniowy został stworzony z myślą o osobach będących w złej sytuacji materialnej. Aby go otrzymać wystarczy spełnić trzy warunki.

Pierwszym wymogiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest odpowiedni tytuł prawny do mieszkania. I tak należy się on: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest wysokość dochodów. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku, nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Ostatnim wyznacznikiem jest wielkość mieszkania. Powierzchnia użytkowa mieszkania lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 35 m² - dla 1 osoby; 40 m² - dla 2 osób; 45 m² - dla 3 osób; 55 m² - dla 4 osób; 65 m² - dla 5 osób;70 m² - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób - dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia można odnaleźć w ustawie z 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.