Stopy procentowe utrzymane bez podwyżek

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Dla przypomnienia stopa referencyjna nadal będzie wynosić 2%, lombardowa 3%, depozytowa 1%, redyskontowa weksli 2,25%.

Stopy procentowe nigdy nie były tak niskie.

Według ekonomistów obniżenie stopy procentowej mogłoby negatywnie wpłynąć na kurs rodzimej waluty, a co za tym idzie, zwiększyć obciążenie gospodarstw domowych, które spłacają kredyty w obcej walucie. Byłaby to jednak dobra informacja dla osób, które kredyt spłacają w polskiej walucie, gdyż obniżyłoby to raty zaciągniętego kredytu.

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się na początku marca. W tym samym miesiącu ukaże się również raport NBP o inflacji i sytuacji gospodarczej.