Zmiany w MdM na korzyść dla Młodych

Rząd zaakceptował projekt zmian w ustawie, która reguluje pomoc finansową przy nabyciu pierwszego mieszkania dla młodych osób. Będą one szczególnie korzystne dla rodzin wielodzietnych, a także osób, które nie mają zdolności kredytowej.

Osoby i rodziny z dwójką dzieci będą mogły liczyć na większe dofinansowanie, wzrośnie ono aż do 20%, czyli będzie o 5% wyższe niż dotychczas. W przypadku większej liczby dzieci dofinansowanie wyniesie aż 30%. Rodziny wielodzietne, które posiadają już własne mieszkanie, ale chcą poprawić swoje warunki bytowe i zmienić lokum na większe, również będą mogły liczyć na dofinansowanie. Co ważne, dla takich rodzin nie będzie obowiązywał limit wieku (dla przypomnienia w innych przypadkach, przynajmniej jeden z kupujących nie może mieć ukończonych 35 lat).

Istotną zmianą jest również możliwość włączenia do kredytu (dla kredytobiorców, którzy nie mają zdolności kredytowej) osoby trzeciej - np. rodziców, rodzeństwa, ojczyma, macochy lub teściów. Możliwość przystąpienia do umowy kredytu dodatkowych osób, wraz z beneficjentem programu, będzie mogła dotyczyć tylko sytuacji, gdy bank stwierdzi, że nabywca nie ma zdolności kredytowej.

Jak widać zmiany są korzystne dla młodych. Zachęcamy więc wszystkie młode rodziny do korzystania z programu i nabywania własnych czterech kątów w Twoim M.