Taniej na rynku kredytowym

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w bieżącym kwartale można liczyć na złagodzenie polityki kredytowej. Banki przewidują, że w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wzrośnie popyt na pożyczki.

Statystyki pokazują, że pierwszy kwartał tego roku przyniósł zaostrzenie postępowania kredytowego. Zmieniono kryteria i warunki udzielania kredytów, m.in. podwyższono wymagany przez banki wkład własny, co spowodowało znaczący spadek popytu na pożyczki mieszkaniowe.

Drugi kwartał przynosi bardziej optymistyczne prognozy. Zapowiadane jest złagodzenie polityki kredytowej o 13% netto. Większość banków już obniżyła marże kredytowe do 36% netto w przypadku kredytów konsumenckich i zapowiada dalsze łagodzenie przepisów dotyczących zawierania kredytów. Podobnie wyglądają kwestie kredytów dla przedsiębiorstw. Marże spadły o 49, a pozaodsetkowe koszty o 16 punktów procentowych.