Spłać odsetki PIT-em

Gospodarstwa domowe, które w latach 2002-2006 zaciągnęły kredyt mieszkaniowy, mogą korzystać z tzw. ulgi odsetkowej. Pozwala to pomniejszyć swoje wydatki o rozliczenie odsetek w deklaracji podatkowej. Możliwość korzystania z ulgi zakończy się 31 grudnia 2027 roku.

Aby podatnikom przysługiwało prawo odliczania wydatków za spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego i każdej pożyczki zaciągniętej na spłatę kredytu mieszkaniowego, muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, kredyt został udzielony w latach 2002-2006 bezpośrednio podatnikowi. Po drugie, jego cel to sfinansowanie inwestycji, która ma zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe, czyli budowę domu, nabycie prawa do nowo budowanego lokalu, zakupu mieszkania od dewelopera.

Warto zaznaczyć, że korzystanie z ulgi odsetkowej możliwe jest najwcześniej w roku zakończenia inwestycji budowlanej, a prawo do ulgi musi być dobrze udokumentowane. Niezbędne są zaświadczenia z banku lub SKOK-u, informujące o wysokości odsetek i terminie ich wpłaty rokrocznie przedkładane fiskusowi.

Ulga odsetkowa opiera się na systemie corocznych limitów, dlatego podatników przez wszystkie lata obowiązuje przeliczeniowa wartość z roku zakończenia inwestycji. Na ten rok przypada limit w wysokości 325 990 zł.