27 czerwca - sobota pracująca

Wszystkich chętnych zapraszamy 27 czerwca w sobotę na dyżur do Plewisk przy ul. Fabianowskiej 77.
Dyżur pełnić będzie Magdalena Kołodziejska (tel. 692 480 300) w godzinach między 10:00 a 14:00.

Przypominamy o konieczności wcześniejszego umówienia się.