Nowelizacja ustawy MdM

Z dniem 01 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy Mieszkanie dla Młodych.
Czego dotyczą zmiany? Przede wszystkim nowością jest włączenie rynku wtórnego, a mianowicie dofinansowanie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej w celu uzyskania prawa własności mieszkania. Kolejną zmianą w programie jest wzmocnienie prorodzinnych zachowań. Rodziny i osoby wychowujące co najmniej troje dzieci są zwolnione z warunku pierwszego mieszkania oraz limitu wieku. Osoby te będą również mogły skorzystać z wyższych wartości dopłat, sięgających aż 30%, a także w ich przypadku zwiększono powierzchnię mieszkaniową od której liczona jest dopłata z 50 m² do 65 m². Dofinansowanie w ramach MdM zwiększyło się również w przypadku uprawnionych z dwójką dzieci i wynosi ono 20%, natomiast w przypadku wychowujących jedno dziecko wynosi ono 15%. Ułatwienia dotyczą również osób, które nie posiadają zdolności kredytowej. Obecnie do kredytu może przystąpić dodatkowy kredytobiorca, co daje szansę dla osób żyjących związkach nieformalnych.