Sobotni dyżur 10 października

Zapraszamy na prezentację mieszkania do Plewisk w sobotę 10 października.
Dyżur między 10:00 a 14:00 pełnić będzie Adrianna Ćwik tel. 692 481 200.

Przypominamy o konieczności kontaktu telefonicznego celem ustalenia godziny spotkania.