Sobota pracująca 17.10.2015 r.

Wszystkich chętnych zapraszamy do Plewisk przy ul. Fabianowskiej 77.
17 października między 10 a 14 dyżur pełnić będzie Lidia Smorawska tel. 602 701 300.

Przypominamy o wcześniejszej konieczności ustalenia godziny spotkania.