Jak uzyskać kredyt z 10% wkładu własnego?

Wraz z początkiem roku wymogi kredytowe uległy zaostrzeniu. Największą uwagę osób planujących zakup mieszkania zwróciło zwiększenie minimalnego wymaganego wkładu własnego – teraz osoby starające się o kredyt muszą dysponować sumą równą 15% wartości lokalu. Jak to możliwe, że niektóre banki wciąż udzielają kredytów na dawnych zasadach?

Jak informuje Dział Analiz dopoznania.pl, bank nadal ma prawo udzielić kredytu osobie z 10% wkładem własnym, jeśli tylko zainteresowany spełni odpowiednie warunki. Dodatkowe zabezpieczenie o wartości 5% nieruchomości może stanowić zastaw obligacji Skarbu Państwa, polisy ubezpieczeniowej czy blokady środków na rachunku bankowym. Należy jednak pamiętać, że w przypadku kredytu udzielonego na specjalnych zasadach, mogą również wzrosnąć koszty jego zaciągnięcia.