Zwróć uwagę przed odbiorem mieszkania

8 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę przed odbiorem mieszkania

Z niecierpliwością oraz pełni entuzjazmu idziemy odebrać nasze wymarzone mieszkanie. Na co zwrócić uwagę przy odbiorze technicznym lokalu? Podpowiadamy jak samodzielnie się przygotować oraz jakie rzeczy należy sprawdzić, aby nie mieć później dodatkowych problemów przy wprowadzaniu się. Z przebiegu odbioru mieszkania zostaje sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zostają wpisane wszelkie wady i niezgodności.

Jak się przygotować do odbioru technicznego mieszkania?

Na odbiór techniczny mieszkania warto przeznaczyć ok. dwie godziny, by szczegółowo i sprawdzić stan lokalu. O jakiej porze oglądać lokal? Najlepiej w świetle dziennym. Jeśli nie czujemy się zbyt pewni w kwestiach technicznych, odbiór techniczny mieszkania warto przeprowadzać w towarzystwie specjalisty, który pomoże nam sprawdzić zgodność stanu mieszkania z umową.

Standard mieszkania

Pierwszą czynnością, jaką powinniśmy wykonać, jest sprawdzenie mieszkania oraz zgodności z wymiarami podanymi przez dewelopera w umowie. Co jeszcze należy sprawdzić? W następnym kroku należy ocenić jakość i sposób wykonania, a także rodzaj wykorzystanych materiałów – zgodnie z załącznikiem do umowy deweloperskiej.

Proste ściany

Jak sprawdzić równość ścian? Za pomocą kątownika można sprawdzić, czy kąty na ich styku są proste i czy mają równo rozłożony tynk, bez żadnych zgrubień ani wybrzuszeń. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Ściany i sufity powinny być suche.

Podłogi, balkon i parapety

Podłogi można sprawdzić za pomocą kątownicy, podobnie jak ściany i sufity. Drugim sposobem na sprawdzenie poziomu podłóg jest proste narzędzie – mała piłeczka, dzięki której można sprawdzić czy zachowano odpowiedni spadek na balkonie lub parapecie, zapobiegając ryzyku, że woda będzie się wlewać do mieszkania.

Szczelność okien i drzwi

Szczelność okien i drzwi oraz możliwość ich prawidłowego zamknięcia to kolejne aspekty, na które należy zwrócić uwagę przy odbiorze technicznym mieszkania. Warto również sprawdzić czy na szybach okna istnieją rysy.

Wentylacja

Sprawdzając wentylację należy zwrócić uwagę nie tylko na jej poprawne działanie, ale również na zgodność pionów wentylacyjnych z planami. Jednym ze sposobów na sprawdzenie jej prawidłowego funkcjonowania jest wykorzystanie zapalniczki i obserwacja płomienia.

Instalacja wodna, elektryczna i gazowa

Do sprawdzenia powyższych instalacji konieczny jest specjalistyczny sprzęt. W tym momencie warto sprawdzić rozmieszczenie punktów wodnych, elektrycznych, kanalizacyjnych oraz grzejników.