Twoje-M-program-MDM-new


 

Mieszkania dla singla i par bez dzieci

dopłata w MdM wynosi 10%*

22 242,00 zł

Mieszkania dla singla i par z 1 dzieckiem

dopłata w MdM wynosi 15%*

33 363,00 zł

Mieszkania dla singla i dla par z 2 dzieci

dopłata w MdM wynosi 20%*

45 852,00 zł

Mieszkania dla rodzin z 3 dzieci

dopłata w MdM wynosi 30%*

86 744,00 zł

 

Mieszkania dla rodzin z 3 dzieci

– w ciągu 5 lat od umowy końcowej pojawi się kolejne dziecko

– dodatkowe 5%
– dopłata w MdM aż

101 201,00 zł


Zasady

 • zakup pierwszego mieszkania na rynku pierwotnym lub wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej w celu uzyskania prawa własności mieszkania.
  Wyjątkiem są rodziny i osoby wychowujące co najmniej troje dzieci, które są zwolnione z warunku pierwszego mieszkania;
 • mieszkanie musi służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy;
 • maksymalna powierzchnia mieszkania to 75 m²;
 • dopłata jednorazowa w wysokości:
  • 10% w przypadku singli, par, małżeństw bezdzietnych;
  • 15% w przypadku singli, par i małżeństw wychowujących jedno dziecko;
  • 20% w przypadku singli, par i małżeństw wychowujących dwoje dzieci;
  • 30% w przypadku singli, par i małżeństw wychowujących troje i więcej dzieci;
  • kolejne 5%, jeżeli w ciągu 5 lat od zasiedlenia mieszkania pojawi się trzecie lub kolejne dziecko.

Beneficjenci

 • osoby, które nie posiadają i nie posiadały w przeszłości mieszkania, ani domu - wyjątek osoby wychowujące troje dzieci;
 • osoby, które nie przekroczyły 35 –go roku życia - wyjątek osoby wychowujące troje dzieci;
 • singiel, para, małżeństwo, osoby samotnie wychowujące dzieci lub rodziny z dziećmi.

Informacje dodatkowe

 • wzmocnienie prorodzinnych oddziaływań programu: w przypadku rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci powierzchnia użytkowa może wynieść do 85 m²; zniesiony został limit wieku oraz zwiększono powierzchnię mieszkaniową, od której liczona jest dopłata z 50 m² do 65 m²;
 • dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m²;
 • dla mieszkań o powierzchni użytkowej poniżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie rzeczywista powierzchnia mieszkania;
 • do kredytu mogą przystąpić dodatkowi kredytobiorcy, nie tylko członkowie rodziny, którzy zwiększą zdolność kredytową, ale nie będą współwłaścicielami nieruchomości;
 • wiek osoby korzystającej z programu nie może przekroczyć 35 lat, jednak w przypadku małżeństw pod uwagę brany jest wiek młodszego współmałżonka;
 • bank komercyjny, w którym klient będzie zaciągał kredyt musi mieć podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego;
 • aby skorzystać z programu trzeba zaciągnąć kredyt na co najmniej 50% ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat;
 • udzielone wsparcie podlega zwrotowi w przypadku:
  • zbycia lokalu w przeciągu 5 lat
  • wynajmu lub użyczenia lokalu
  • przeznaczenia mieszkania na inny cel niż mieszkaniowy

 

Doradcy klientów

Biuro obsługi klienta

Poznań

60-281 Poznań, ul. Heweliusza 18
61 877 56 61
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16

W celu jak najlepszej obsługi naszych klientów i zapewnienia czasu niezbędnego do właściwej prezentacji naszej oferty w sprawie spotkań w soboty prosimy o wcześniejszy, telefoniczny kontakt