Zmiana adresu często rodzi wiele pytań. Po jakim czasie należy zgłosić przeprowadzkę? Czy jest obowiązek meldunku w Polsce? Na ten temat powstało wiele mitów. Dlatego przeczytaj nasz wpis i sprawdź, co to jest meldunek i czy musisz zgłaszać do urzędu zmianę miejsca zamieszkania.

Co to jest meldunek?

Meldunek to określenie adresu pobytu (stałego lub czasowego). Wskazuje miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu. Adresu zameldowania nie należy przy tym mylić z adresem zamieszkania.

Czy jest obowiązek meldunku?

Wiele osób ma wątpliwości co do tego, czy meldunek jest obowiązkowy. Jednak w tym kontekście prawo pozostaje niezmienne. Każda osoba, która mieszka w Polsce, musi zgłosić swój adres zamieszkania. Co grozi za nieprzestrzeganie tego przepisu? Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej (lub jego członkiem rodziny), prawo nie przewiduje żadnych kar pieniężnych za brak meldunku. Dlaczego więc obowiązek meldunku wciąż istnieje? Rządzący często zapowiadali plany zniesienia go, jednak został on zachowany dla celów ewidencyjnych.

Nie warto jednak zapominać o zgłoszeniu swojego miejsca zamieszkania. Choć za nieprzestrzeganie tego przepisu nie grozi Ci mandat, możesz mieć problemy w przypadku otrzymania mandatu lub wykonywania czynności administracyjnych.

Meldunek w nowym mieszkaniu

Według prawa musisz dokonać meldunku w czasie 30 dni od przeprowadzki do nowego miejsca. Jeśli nowe mieszkanie będzie Twoim stałym miejscem zamieszkania, potrzebujesz meldunku na pobyt stały. Jeżeli masz zamiar zatrzymywać się w nim okazjonalnie, warto rozważyć meldunek na pobyt czasowy. W przypadku, gdy nowe lokum kupiłeś pod wynajem i nie masz zamiaru się do niego wprowadzać, w ogóle nie musisz się w nim meldować.

Czy można mieszkać bez meldunku? Według prawa – nie. W praktyce jednak wiele osób ignoruje ten obowiązek, będąc zameldowanym wyłącznie w dawnym domu rodzinnym. Nie polecamy jednak takiego rozwiązania. Meldunek w konkretnym miejscu to nie tylko przepis, którego nikt nie egzekwuje, lecz także szereg udogodnień. Jeśli zameldujesz się w nowym mieście, będzie Ci o wiele łatwiej zapisać dziecko do przedszkola lub żłobka, wykupić dostęp do strefy płatnego parkowania czy dostać się na staż z Urzędu Miasta. W wielu miejscowościach osoby z meldunkiem mogą otrzymać zniżki w komunikacji publicznej lub tańsze bilety do muzeów i obiektów sportowych.

Jak zmienić meldunek?

Jeśli wciąż wahasz się, czy warto zameldować się w nowym miejscu, przedstawimy ostatni argument – nic Cię to nie kosztuje. Jak zmienić meldunek? Wystarczy tylko udać się do najbliższego urzędu miasta lub urzędu gminy wraz z ważnym dokumentem tożsamości oraz potwierdzeniem tytułu prawnego do mieszkania (np. odpis z księgi wieczystej). Sprawa zostanie załatwiona niemalże od ręki, a Ty nie poniesiesz żadnych kosztów administracyjnych. Możesz też zmienić meldunek przez profil zaufany.

Podsumowanie

Czy trzeba mieć meldunek? Według prawa – tak, choć na ogół za niewywiązanie się z tego obowiązku nie grożą żadne kary dla obywateli Unii Europejskiej (obcokrajowcy spoza UE mogą otrzymać karę pieniężną w czasie kontroli). Polecamy jednak stosować się do tego przepisu, ponieważ meldunek w danym mieście przynosi wiele przywilejów. Jak to zrobić? Jeśli zdecydujesz się na zakup lokalu, który oferuje deweloper w Skórzewie, skieruj się do Urzędu Gminy Dopiewo wraz z dowodem osobistym i dokumentem potwierdzającym tytuł prawny lokalu. Jeśli chcesz zakupić mieszkania w Skórzewie pod wynajem, obowiązek meldunku nie będzie Cię obowiązywał.

Wstecz